2012: Η πρόσβαση στην υγεία για τις ευάλωτες ομάδες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ημερομηνία:
  • Μέγεθος Αρχείου: 1,218kb

Οι Γιατροί του Κόσμου δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη από το 1986. Συνολικά λειτουργούν περισσότερα από 180 ιατρικά προγράμματα στο Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα άτομα που δεν έχουν δυνατότητα –χωρίς υποστήριξη- να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Τους παρέχουμε ιατρική φροντίδα και καταγράφουμε την εκτίμηση μας για την κατάστασή τους. Στόχος μας είναι να εγείρουμε και να προάγουμε τη συνειδητοποίηση για τα συγκεκριμένα θέματα, χρησιμοποιώντας ως μέσο την περιγραφή και καταγραφή των συνθηκών των πληθυσμών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβασή τους στην ιατρική περίθαλψη.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •