Πρόγραμμα ενημέρωσης και κατάρτισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αποτελούν κατηγορίες του γενικού πληθυσμού μιας χώρας, οι οποίες λόγω δυσκολιών που συναντούν σε διάφορους τομείς της ζωής τους, κινδυνεύουν να υποστούν τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση τους στην υγεία, την παιδεία, την εργασία αλλά και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Ανάμεσα στις εν λόγω ομάδες είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι άνεργοι, οι τοξικοεξαρτημένοι, οι άστεγοι, οι Ρομά, οι γυναίκες και τα παιδιά.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη

Ένα θεμελιώδες δικαίωμα που δεν γίνεται σεβαστό στην Ευρώπη Έναρξη της εκστρατείας για την προώθηση της πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα παραμονής στην Ευρώπη

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •