Περιγραφή θέσης:

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 50%

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:                              ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ:                                         ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 50 % (ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)
ΠΕΡΙΟΧΗ:                                      ΙΩΑΝΝΙΝΑ / ΚΑΒΑΛΑ / ΔΡΑΜΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:                                      ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:        17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Περιγραφή της θέσης:

Υπό την επίβλεψη του Οδοντιάτρου, ο βοηθός οδοντιάτρου  θα συνδράμει στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας στους ασθενείς που επισκέπτονται την κλινική. Θα εργάζεται με την κινητή μονάδα στα πεδία της Ηπείρου, Καβάλας και Δράμας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη 

«Θέση βοηθός Οδοντιάτρου»  έως τις  17/06/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση  την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •