ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:   Γιατροί του Κόσμου
ΤΙΤΛΟΣ:             ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (2 εβδομάδες/μήνα)
ΠΕΡΙΟΧΗ:          ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ ΚΑΒΑΛΑ/ΔΡΑΜΑ (ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:          ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:   2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Περιγραφή της θέσης:
Υπό την επίβλεψη του Συντονιστή πεδίου και την τεχνική επίβλεψη του Ιατρικού Συντονιστή, ο οδοντίατρος θα εργάζεται με την κινητή μονάδα στο πεδίο (Ιωάννινα/Καβάλα/Δράμα) και θα είναι υπεύθυνος για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς που επισκέπτονται την κλινική.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη   «Θέση Οδοντιάτρου»  έως τις  02/06/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση  την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •