ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Ιατρικός συντονιστής

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ (με ταξίδια στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως Δεκέμβρη 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 10 Μαρτίου 2017

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρικός Συντονιστής» έως τις  10-Μαρτίου-2017.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •