ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:   Γιατροί του Κόσμου
ΤΙΤΛΟΣ:             Φαρμακοποιός πεδίου (20 ώρες την εβδομάδα)
ΠΕΡΙΟΧΗ:          ΑΤΤΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΔΡΑΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:           Δεκέμβριος 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:  2/06/2017

 

Περιγραφή της θέσης: 

Υπό την τεχνική επίβλεψη του φαρμακοποιού στην Αθήνα και την επιχειρησιακή επίβλεψη του Συντονιστή Πεδίου, ο φαρμακοποιός πεδίου θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση των φαρμακευτικών αποθεμάτων, τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στην κατανάλωση φαρμάκων, τη σύνταξη αναφορών και συμμετοχή σε συναντήσεις και τη συμβολή στην εκπαίδευση / βελτίωση ικανοτήτων του προσωπικού των ιατρικών κλιμακίων

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη   «Θέση Φαρμακοποιού πεδίου» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως τις  02/06/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •