Οι Γιατροί του Κόσμου αναζητούν νέους συνεργάτες για έμμισθη εργασία για τη στελέχωση των προγραμμάτων τους

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Γιατροί του Κόσμου
ΤΙΤΛΟΣ: : Ψυχίατρος (α/θ)
ΠΕΡΙΟΧΗ: : ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: : 3 μήνες με πιθανότητες επέκτασης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: : 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr )στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη 

«Θέση Ψυχιάτρου» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως τις  23/01/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •