ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Μαία – Μαιευτής

ΕΔΡΑ: ΛΑΡΙΣΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 μήνες με πιθανότητες επέκτασης

ΕΝΑΡΞΗ: 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «Θέση Μαίας – Μαιευτής» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως τις  08/12/2016.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •