ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος Τύπου

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως Δεκέμβρη 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 10 Μαρτίου 2017

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.gr)

στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη 

«Θέση Υπεύθυνος Τύπου» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως  10/03/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας

και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση

την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •