ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Διοικητικός Υπάλληλος (1 θέση)

ΕΔΡΑ: Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: από 01.04.2017 έως 31.07.2017, με πιθανή επέκταση

ΕΝΑΡΞΗ: 01.04.2017

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (thessaloniki@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Διοικητικός Υπάλληλος – Θεσσαλονίκη», έως τις 26/03/2017.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •