ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:     Γιατροί του Κόσμου
ΤΙΤΛΟΣ:               Διευθυντής Παρακολούθησης & Αξιολόγησης
ΠΕΡΙΟΧΗ:            ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:            Εως Δεκέμβριο 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 23 Απριλίου 2017

Ο Διευθυντής Παρακολούθησης & Αξιολόγησης (M&E)  θα είναι υπεύθυνος για όλες τις πτυχές της παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων για δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο. Θα επικουρείται από 1 ή 2 M&E Officers/assistants και θα διευθύνει μία ομάδα από συλλέκτες δεδομένων (data collectors) στα πεδία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «Θέση Διευθυντή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης», έως τις  23/04/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •