Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 895/05.11.2016 Διακήρυξης με αριθμό 17/2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 895/05.11.2016 Διακήρυξης με αριθμό 17/2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 886/01.11.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Προμήθεια περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ου Πρακτικού με Α.Π. 1039/12.12.2016 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 879/31.10.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ου Πρακτικού με Α.Π. 1039/12.12.2016 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί  της 879/31.10.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 3ο : Έγκριση Πρακτικού 3/1021/07.12.2016 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί των οικονομικών προσφορών της 893/05.11.2016 Διακήρυξης με αριθμό 15/2016 περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •