ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων) Προμήθεια χρηματοδοτούμενη περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρακτικό 1ο Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αναφορικά με την επιλογή αναδόχων για την ανακαίνιση-αποκατάσταση του container στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos”. in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Πρακτικό 1ο   Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αναφορικά με την επιλογή αναδόχων για την ανακαίνιση-αποκατάσταση του container  στο πλαίσιο περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη θέσης εργασίας ιατρού in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου ΤΙΤΛΟΣ: ΙΑΤΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΘΗΒΑ με βάση την Αθήνα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως Σεπτέμβρη 2017 (με πιθανότητα επέκτασης) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη θέσης εργασίας Ιατρού in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «Improving the health status of refugees περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρωτόκολλο Παραλαβής της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Έργου επί των Προσκλήσεων/Αιτήσεων Συμμετοχής για την υποβολή Προσφορών με Α.Π.: 1381/14.06.2017 και 1382/14.06.2017 αναφορικά με την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων και Ιατρικού Εξοπλισμού in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Σήμερα Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:30 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Έργου, βάσει της με περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κοινή Δήλωση ΜΚΟ για τα σημαντικά κενά στην υποδοχή προσφύγων στα νησιά και την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα in Νέα Ανακοινώσεις, Τελευταία Νέα

Οι Γιατροί του Κόσμου μαζί με άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις εξέφρασαν έντονες ανησυχίες και προβληματισμό για τον ορατό κίνδυνο επιδείνωσης των περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •