1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΔΔ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Παροχή Υπηρεσιών Παραγωγής Οπτικοακουστικού Υλικού» προϋπολογισμού 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24/04/2017,ΑΠ: 1319)

Σήμερα Τρίτη 2 Μάη του έτους 2017 και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε στην Αθήνα και στην έδρα του Σωματείου Μη περισσότερα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •