Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Ψυχιάτρου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

Οι Γιατροί του Κόσμου αναζητούν νέους συνεργάτες για έμμισθη εργασία για τη στελέχωση των προγραμμάτων τους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Γιατροί του περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 894/05.11.2016 Διακήρυξης με αριθμό 16/2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 895/05.11.2016 Διακήρυξης με αριθμό 17/2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 895/05.11.2016 Διακήρυξης με αριθμό 17/2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 886/01.11.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Προμήθεια περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ου Πρακτικού με Α.Π. 1039/12.12.2016 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 879/31.10.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ου Πρακτικού με Α.Π. 1039/12.12.2016 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί  της 879/31.10.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •