Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της αναθεωρημένης Οδηγίας “Υποδοχή” in Αναφορές - Εκθέσεις

Με το εν λόγω Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιχειρείται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαπίστωση της ανηλικότητας ασυνόδευτων ανήλικων αλλοδαπών. Σκέψεις και προβληματισμοί in Αναφορές - Εκθέσεις

Μέσω επιστολής προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •