Θέμα 10o : Απόφαση Έγκρισης του έργου με τίτλο: “MDM – Greece Emergency Case management Unit (ECMU Project) ”
Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», λαμβάνοντας υπόψιν:
• Τα με Α.Π. Ares (2017) 3086296-20/06/2017, (ECHO B2/LDR/NO/az (2017) Έγγραφα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Τhe European Commission’s Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO) και της Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία για την έγκριση του έργου με τίτλο: «MDM – Greece Emergency Case management Unit (ECMU Project)».
• Την με αριθμό ECHO/-ΕU/BUD/2016/01017 Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •