Απολογισμός και περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν το 2014 και παράθεση των καταγεγραμμένων στοιχείων που αφορούν στις ωφελούμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MdM_Presentation of Annual Report 2014-cover