ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Συντονιστής ψυχικής και ψυχολογικής υγείας (Ψ.Ψ.Υ)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ (με ταξίδια στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως Δεκέμβρη 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 7 Απριλίου 2017

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «Θέση Συντονιστή Ψυχολόγων», έως τις  07/04/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας

και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση

την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •