ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού (1 θέση)

ΕΔΡΑ: Αθήνα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: από 01.04.2017 έως 31.07.2017, με πιθανή επέκταση

ΕΝΑΡΞΗ: 01.04.2017

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού», έως τις 26/03/2016.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •